Повідомлення про проведення чергових Загальних зборів акціонерів 27 квітня 2018 р.

Приватне акціонерне товариство „Чернігівський інструментальний завод”

код ЄДРПОУ 00222462, місцезнаходження: 14037, Україна, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Інструментальна,18, повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 27 квітня 2018 року о 16.30 год. за місцезнаходженням товариства :

м. Чернігів , вул. Інструментальна , 18 в приміщенні актового залу №1.

Перелік питань, включених до порядку денного :

1. Обрання лічильної комісії Зборів; обрання голови та секретаря Зборів; затвердження порядку голосування та регламенту Зборів.
2. Звіт та затвердження звіту Директора товариства за 2017рік.
3. Звіт та затвердження звіту Наглядової ради за 2017рік.
4. Звіт та затвердження звіту ревізійної комісії товариства за 2017рік.
5. Затвердження річного звіту товариства та розподіл прибутку за 2017рік.
6. Внесення змін до статуту товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 16.00 до 16.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, станом на 24.00год 23.04.2018р.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами питань порядку денного за місцезнаходженням товариства , відповідальна особа - Директор Барбаш Сергій Вікторович тел. 0462 728-662. Адреса власного веб-сайту: www.patchiz.com.ua

Директор товариства Барбаш Сергій Вікторович