Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів 18 грудня 2017 р.

Публічне акціонерне товариство „Чернігівський інструментальний завод”/код ЄДРПОУ 00222462, місцезнаходження: 14037, Україна, Чернігівська обл., м.Чернігів, вул. Інструментальна,18/ повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів товариства, що відбудуться 18 грудня 2017 року о 16.30 год. за місцезнаходженням товариства : м. Чернігів , вул. Інструментальна , 18 в приміщенні актового залу №1.

Перелік питань, включених до порядку денного :

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів:- обрання лічильної комісії Зборів; - обрання голови та секретаря Зборів; - затвердження порядку голосування на Зборах; - затвердження регламенту Зборів.
2. Про зміну типу (найменування) Товариства.
3. Про затвердження статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень на підписання Статуту товариства в новій редакції та призначення уповноваженої особи, відповідальної за проведення державної реєстрації нової редакції Статуту.
4. Про приведення внутрішніх положень товариства у відповідність до Статуту та ЗУ «Про акціонерні товариства» шляхом затвердження положень в новій редакції.
5. Про обрання, переобрання, підтвердження повноважень органів управління Товариства.

Реєстрація учасників зборів відбудеться в день скликання зборів з 16.00 до 16.30год. за реєстром акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24.00 год 12 грудня 2017р.. Для участі в зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу ; представникам акціонерів- доручення на право участі та голосування на зборах.

Акціонери та/або їх представники можуть ознайомитись з матеріалами стосовно питань порядку денного у робочі дні та у робочий час за місцезнаходженням товариства ( м. Чернігів, вул. Інструментальна,18), відповідальна особа - голова правління Барбаш Сергій Вікторович, тел. 0462 728-821. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного Зборів www.patchiz.com.ua

Наглядова рада.